పవన్ కళ్యాణ్ కూడా దొరికిపోయ్యాడు BULB కనిపెట్టింది ఎవ్వరిని చెప్పాడో చూడండి

హైదరాబాద్లో పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో అనంతపురం జిల్లాలోని పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రసంగించారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో దృష్టి సారించాలని పవన్ కళ్యాణ్ నటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన అన్నారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమేనని, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తనకు వ్యతిరేకంగా విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. పలువురు నాయకులు ఆయనకు చాలామంది సంపదలు, ఇంటిలో కూర్చొని, పూర్తికాల రాజకీయ నాయకులు అని పిలుస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ తన నటనా వృత్తిని విడిచిపెట్టాడు. పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్, అనంతపురం నుండి ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తారని పునరుద్ఘాటించారు.

 పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సందర్భం లో మాట్లాడుతూ బుల్బ్ ని కన్నిపెట్టింది thomas alva edison ఐతే einstein అని చెప్పడం తో అక్కడ ఉన్నవారు అందరు అవాక్ అయ్యారు . ఇంకా మీడియా వాళ్ళు ఐతే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా MLA జలీల్ ఖాన్ B.com లో ఫిజిక్స్ లాగ అడ్డం గా దొరికిపోయ్యాడు అని సతిర్లు వేస్తున్నారు . ఈ కామెడీ సీన్స్ మీకోసం ఈ వీడియో లో చూడండి .

Comments

comments

Comments are closed.